Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych przedsiebiorstwa Miranex Sp. z o.o. , zwanym dalej MIRANEX.

 
  I. Prawo autorskie

Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) oraz ustawy z dn. 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity, Dz. U. 2003.153.1503).

Zabrania się kopiowania, modyfikowania i publikacji zdjęć oraz opisów zawartych na stronie (w całości lub w części) bez wiedzy i pisemnej zgody przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o.. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (tekst jednolity, Dz. U. 2006.90.631) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o.jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

Właścicielem i operatorem niniejszego serwisu internetowego jest przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym  (62-080) , Sady ul.Rolna 9

Właściciel serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z jego korzystania oraz wynikające z jego zawartości. Wszelkie prezentowane treści są wyłącznie wyrazem wiedzy ich autorów i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika serwisu.
Użytkownik serwisu dokonujący publikacji treści oświadcza, iż publikowana przez niego treść jest zgodna z prawdą i nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik, o którym mowa w zdaniu poprzednim udziela właścicielowi serwisu internetowego nieodwołalnej licencji na publikację treści w serwisie internetowym Właściciela. Właściciel serwisu może w każdej chwili podjąć decyzję o publikacji treści zamieszczonej przez Użytkownika bądź jej usunięciu bez podania przyczyn.

 
  II. Zasady korzystania z serwisu
 
  1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy, nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
  2. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.
  3. Osoby korzystające z możliwości przysłania komentarzy, opinii bądź sugestii potwierdzają, że przesłany materiał nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub z innych względów nie nadających się do publikacji, są właścicielem materiału lub mają nieograniczone prawo przekazania nam takiego materiału.
  4. Przesyłając materiał do jednego z naszych serwisów, przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.
  5. Osoby przesyłające jakikolwiek materiał informacyjny na jeden z serwerów przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. zobowiązują się nie podjąć przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanym materiałem i zwolnią nas z odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie podejmą wobec nas działania w związku z przekazanym materiałem.
 
  6. Osoby korzystające z możliwości przesyłania opinii, komentarzy bądź sugestii za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażają zgodę na korzystanie z adresu mailowego i danych zawartych w korespondencji w celu przesyłania informacji.
  7. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o.nie może dokonywać i nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o.może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez użytkowników.

   III. Serwis internetowy a polskie prawo telekomunikacyjne

Serwis internetowy zakupydobiura.pl wykorzystuje technologię plików Cookies w celu jego poprawnego działania, oraz ulepszania formy i jakości przekazywanych informacji. 

Pliki cookies dostarczają poprzez firmę Google danych na temat ruchu w naszym serwisie. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie zbiera ani nie zamieszcza żadnych prywatnych i poufnych informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Korzystając z serwisu akceptujesz wykorzystanie technologii plików Cookies. 

Pliki Cookies w serwisie:
1. Pliki tymczasowe                     - są niezbędne do obsługi sesji, działania serwisu
2. Pliki Google Analytics               - służące do analizy odwiedzin w serwisie

Jak zablokować lub usunąć pliki cookies z komputera:
Pliki cookies można wyłączyć i usunąć w każdej przeglądarce. Pamiętaj! Jeżeli jesteś pewien, że chcesz usunąć pliki cookies, a korzystasz z kilku przeglądarek to musisz usunąć je osobno z każdej z nich. 

 IV. Odpowiedzialność  

 1. Informacje zawarte na platformie sprzedażowej  zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak żaden z podmiotów przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte w serwisie internetowym mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.

 2. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone na stronach internetowych bez jej zgody udzielonej w formie pisemnej.

 3. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszą eksploatacją, nawet gdy o możliwości szkody użytkownik został powiadomiony. 

 4. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanego przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej.

 5. Platforma sprzedażowa posiada linki do stron osób trzecich. Przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością Przedsiębiorstwa Miranex Sp. z o.o. nie oznacza, że  przedsiębiorstwo Miranex Sp. z o.o. rekomenduje taką stronę, produkty czy usługi, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, aby uzyskać dostęp do stron osób trzecich czyni to na własna odpowiedzialność.

 6. W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@miranex.pl lub na adres firmy:  Miranex Sp. z o.o., Sady ul.Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne